Етиен Бенов
преподава по Психология
в град София
 

Психосоматични заболявания и зависимости


Същност, причини и видове психосоматизиция и познати методи за лечение....
 

Основни индивидуални ценности и ценности в труда


Взаимовръзка между основните индивидуални ценности и ценностите в труда, според теоретичните постановки на Рос, Шварц и Съркис....
 

Връзката между работещият студент и четенето


Цел: да се обобщи нивото на младите и по специално на работещите студенти. Да се проследи има ли връзка между финансовата стабилност и съответната липса на свободно време...
 

Психичното здраве и благополучие в организациите. Личностни разстройства на работното място (burnout – чумата на XXI-ви век)


Стресът на работа – основен източник на психологически проблеми Уолтър Кенън и Ханс Селие. Причини за стрес в организацията. Стресори, свързани с организацията. Стресори, свързани с личността...
 

Последици от стреса за служителите в организацията


Презентация по Стрес здраве и безопасност в работна среда, съдържаща базисни начала за построяване на разсъждения за представянето и пред аудитория с цел изпълнение на задачата за презентиране...
 

Обратна връзка


Поведението, което самоосъзнаваме и което (все още) не желаем да покажем на другите. Другите не го забелязват или не го разбират. Негативната обратна връзка, например, не ни удовлетворява, но не го показваме и не реагираме...
 

Мениджърска ефективност за подобряване ефективността на екипите


Екипът е малък брой хора с допълващи се умения, посветени на обща цел, за която са взаимно отговорни...
 

Психология на развитието на личността


Понятието "човек" е биологична характеристика и означава своеобразен представител на живите същества, който е носител на определени видови черти. Той се отличава със своеобразна телесна организация, хватателни възможности на горните крайници, реч...
 

Джон Дюи


Педагогически идеи на Джон Дюи - отношението му към училище...
 

Мотивация на учебната дейност


Мотивът, управлява и регулира всяка човешка дейност и постъпка и определят начина на реализирането на дейността, средствата, които ще се използват за нейното осъществяване, характера на резултата, който ще се получи...
Намери частен учител

Етиен Бенов
преподава по Психология
в град София
с опит от  4 години
1

Павлина Костадинова
преподава по Психология
в град София
с опит от  20 години
314

виж още преподаватели...